Секси пози

Оди госпоѓа на лекар со пликови на рацете и лекарот и вика:
- Знаете госпоѓо, има и други пози освен кучешка.
- Да, ама доберманот мој само таа ја знае.