Трпе и Трајче

Трпе тркалал буре по улица. Го среќава Трајче и го прашува што прави.
- А бе докторот ми кажа да донесам мокрача по еден месец.