Сообраќаец

Како сообраќаец ја намалува гужвата на раскрсница?
- Оди на пауза!