Малиот Трпе

Малиот Трпе се враќа од школо.
Тато, учителката прашуваше за тебе.
- Ууу стварно, а што?
- Сакаше да знае од каков мајмун потекнувам!