Пресадување на мозок

- Зошто не успеало пресадување на мозок на плавуша?
- Мозокот го отфрлил страното тело.