Домазет

Како се вика домазет на словенечки?
- Припиздек!