Што може најбрзо?

Човек влегува во ресторан и прашува:
- Што може кај вас најбрзо да се добие?
- Само сметката господине.