8-ми март

Разговараат двајца пријатели:
- Што и зема на женати за 8ми март?
- Ништо, 500 денари!
- Како бе?
- Па само толку имаше во ташната.