7200 обрти во минута

- Што е тоа мало, црно, крваво и прави 7.200 обрти во минута?
- Мравка во хард-диск.