10 : 08

Си бил еден полицаец и му било роденден.
Неговата жена му подарила дигитронски саат и тој се израдувал.
Другиот ден излегол надвор до продавницата и едно дете го прашува.Колку е саатот?
Тој му одговара: Дваесет делено со осум.