Девица, Virgin...

Како се вика девица на Кинески?
Њу Нико Није Чуко!