Tрпе

Оди Трпе во кино да гледа комедија. Сите се смејат а он плаче. Зошто?
Зато што си ги наседнал мадињата, а го мрзи да потстане!