Mујо и Хасо

Зошто Мујо и Хасо добиле кила кога биле во војска?
Затоа што командирот им рекол да го дигнат тенкот во воздух.