Точак

Се вратил татко му на Игорче од пат и го гледа Игорче како вози нов точак. Зачуден го прашува:
- Од каде ти се парите за ваков точак? Сигурно кошта 400 марки.
- Од шетање бе тато.
- Какво шетање бре, кажи ми од каде ти се парите?!
- Па, секој ден додека ти беше на пат, комшијата Коле доаѓаше да ја види мама, а мене ми даваше по 20 марки и ми кажуваше да шетам.