Плавуша

- Зошто плавуша кога се фарба првпат става повеќе хидроген?
- За вториот пат да стави помалку!!