Леле земјак...

Потонал некој брод и се спасиле само Македонец и Памела Андерсон.
Допливале до некој пуст остров и цело време јаделе и се работеле. После некое време Македонецов многу се растажил. Памела го прашува во што е работава. Овој вика: Ај стави вештачки бркови, и оваа ставила.
Овој и ја става раката на рамо и....
- Леле земјак а бе ја утепав од работење оваа Памела Андерсон!