- Зошто во Кина нема комарци?
- Секој Кинез убил по еден.