Не сум јас милионер

Оди човек по улица кога поминува кола и му ја прегазува едната нога. Човеков се витка од болка и му се дере на возачот:
- Ах, мајката твоја, за ова ќе ми платиш пола милион марки оштета!
- Што ти е тебе бре човек, па не сум јас милионер.
- Не сум ни јас стоногалка.