Малиот Трпе

Малиот Трпе ја прашува мајка му:
- Мамо, врне дожд?
- Да, сине!
- Епа ќе одам да ги прошетам рибите!