Трпе праќа оглас

Трпе дава оглас во весник?
- "Ја повикувам мојата жена Трпана да се врати, како би го работеле она што не го работевме, бидејќи да го работевме тоа, она денес не би го работела она што го работи".