Можно ли е?

Можно ли е слеп човек да му каже на глувонем:
- Не можам да видам што сакаш да кажеш