Зимска опрема

Заоставува полицаец возач и му вели:
- Што имате господине од зимска опрема?
Возачот:
- Моментално само долги волнени гаќи!