Гости

Некој човек имал шест деца и се гордеел со тоа свое достигнување. Толку се гордеел, што жена си ја викал Мајка на шест и покрај нејзиното негодување. Еден ден додека биле на гости, а на мажот му досадило и сакал да си оди дома, овој викнал да ја праша жената:
- Мајко на шест, ќе си одиме дома?
Жената изнервирана од нејзиното ново име викнала назад:
- Се уште не, Татко на четири!