Спојка

- Што ќе се добие кога ќе се спојат проститутка и слон?
- Женска која ќе ти даде за кесичка кикиритки и нема никогаш да те заборави.