Мајка и син

Мајка и син:
-Како ги јадеш лешниците со лушпа! - го кара таа - Зошто прво не ги скршиш?
-Немам потреба, знам што има внатре!