Служба за информации

Ѕвони телефонот. Мажот ја крева слушалката, слуша малку па налутено вели:
-Внимателно вртете го бројот. Ова не е служба за информации за состојбата на патот!
Потоа и се обраќа на својата жена:
-Замисли, еден будала ме прашува дали е слободен патот!