Плавуша

Плавуша оди да купи карти за во кино….
- Дајте ми две карти...
- За „Ромео и Јулија“ ?
- Не бе, за мене и другарка ми