Трпе

Женска во кафич му одговара на Трпе:
- Абе, ќе ти го дадев телефонот, ама уште немам идентификатор.