Последна желба

Каква смрт сакате како последна желба? - го прашува судијата осудениот на смрт пред погубување.
- Па ако може природна!