Совет :)

Како ќе спречите 6 црнци да силуваат бела жена ?
- Ќе им фрлите баскет!