Разлика

Што е разликата меѓу автомобилите "лада" и "лада спорт"?
"Лада спорт" има тениско топче на куката!