Стоногалки

Зошто кога сакаат да се сексаат стоногалки, машката умира предвреме од нервоза!
- Не може да ги пронајде двете вистински нозе.