Магаре и зајак

Мочаат под едно дрво зајакот и магарето.
- Зајко, зошто курето ти е со цртки.
- Е, па за секоја девојка ставам по една цртка. А, зошто ти немаш цртки?
- Мене, зајко, ме памтат!