Грев и срам

- Што е разлика помеѓу грев и срам?
- Грев е да го ставиш, но срамота е да го извадиш.