На Пуст Оствров

Си биле 20 мажи и една жена на пуст остров.
По 10 дена женава рекла не можам повеќе и умрела.
По 20 дена маживе рекле не можеме повеќе и ја закопале.
По 30 дена маживе рекле не можеме повеќе и ја откопале!