Тегчиња

Кога на едното јајце ќе закачиш тег од 1 Кг, на другото тег од 5 Кг а на алатчето тег од 10 Кг, кој орган прв ќе откаже??
- Гласните жици