Не е се во парите....

Не е се во парите.... тука се кредитни картички, граѓански чекови, акции, а исто така и злато, дијаманти ...