Што си ти?

Оди зајак еден ден низ шума и сретнува волчјак, па го прашува:
- Што си ти?
- Јас сум волчјак. Мајка ми е кучка, татко ми е волк.
Продолжува понатаму зајакот и сретнува мазга. Ја прашува:
- Што си пак ти?
- Јас сум мазга. Мајка ми е магарица, а татко ми коњ.
Оди зајакот понатаму, па сретнува коњска мува. Ја прашува:
- А ти, што си?
- Јас сум коњска мува....
- Абе, ај не заебавај!?