Подгрејте го!

Го земал Трпе детето и го држи над лонец со врела вода, и чита:
- "Ако детето не ви го пие млекото, подгрејте го".