Докторе...

Оди Трпе на доктор и му вели:
- Докторе, заборавам!
- А од кога?
- Што од кога?