Играчка

Учителката му вели на Игорче:
- Игорче, ајде кажи ми една реченица со "играчка".
- Многу сакам тато и мама кога ќе ми купат киндер јајце.
- Ама каде е овде играчката, Игорче?
- Па во киндер јајцето.