Идеална секретарка

Разговараат двајца директори и едниот го прашува другиот:

- Како ја замислувате идеалната секретарка?
-Да е стара 20 години и да има 30 години работно искуство - рекол вториот!