Најмалата книга

- Која е најмалата книга во светот?
- "Што мажите знаат за жените".