Човек во аптека

Влегува човек во аптека:
- Ве молам лек против икање.
Аптекарот се доближува до човекот и му залепува шамар. Овој изненаден:
- Зошто ми удривте шамар!?
Аптекарот:
- Тоа секогаш помага, а нема да ве чини ништо.
Човекот:
- Да, ама лекот е за жена ми.