Исчезнати се...

Плакат на бандера:
- Исчезнати се маж и куче... Награда за кучето.