Пијаници

Се расправаат двајца пијаници:
- Јас гледам две месечини на небото.
- Абе, три се кога ти кажувам. Една лево, една десно и една у средина.
Поминува некој човек и овие двајцата го застануваат:
- Господине, колку месечини гледате вие на небото?
- А во кој ред?