Излегував или влегував?

Ставила некоја баба шапка на главата,се гледа пред огледало и си зборува:
- А бре јас излегував или влегував!