Tрпе

Го зафркаваат Трпета:
- Штом си толку дебел, онаа работа доле мора да ти е мала.
Трпе одговара:
- А кај сте виделе вие големо буре со мала славина.