Microsoft

После првата брачна ноќ жената му вели на Бил Гејтс:
- Сега знам зошто те викат MICROSOFT