Meko и Тврдо

На излезот на еден хотел се разминуваат маж и жена.. и мажот случајно ја удирил жената по гради. За да и се извини и вика:
-"Госпоѓо, ако срцето ви е меко како и градите, ќе ми простите за ова што го направив!"
a жената на тоа:
- "Господине, ако вас играчката ви е тврда како и лактот, ќе ве чекам во соба 169!